Monday, November 5, 2012

איך לסגור את חשבון אדסנס באופן עצמאי

תהיה הסיבה שתהיה, אם ברצונך לסגור חשבון אדסנס שלך גם אם לא נחסמת עלידי גוגל אדסנס כך תוכל לעשות זאת בקלות באופן עצמאי.
גוגל עצמה ממליצה אם ברצונך לסגור את חשבון אדסנס שלך פשוט הורד את כל הפרסומת של אדסנס מאתרך ושמור את האופצייה לשימוש עתידי עם אדסנס.

לאחרונה צוות גוגל אדסנס הוסיף אופציה לסגור חשבון אדסנס לבד עלידי כניסה לחשבון גוגל אדסנס שלך.

לאחרונה צוות גוגל אדסנס הוסיף אופציה לסגור חשבון אדסנס לבד עלידי כניסה לחשבון גוגל אדסנס שלך.  כך תוכל לסגור חשבון אדסנס : 1 התחברות (log) לחשבון אדסנס שלך 2 כנס להגדרות חשבון (Account Settings) באנגלית  תפריט זה יופיע בצד שמאל 3 עכשיו עבר לסעיף "פרטי החשבון" Account Information  4 כאן אתה יכול לראות אפשרות "סטטוס חשבון"; חשבונך אמור לראות "פתוח" אליך, עכשיו לחץ על הקישור "בטל את החשבון". 5 מלא את הפרטים הנדרשים עלידי הצוות של גוגל אדסנס, לאחר קיום כל השלבים אתה אמור לקבל איימל אישור פעולה מצוות גוגל אדסנס.  המלצה מגוגל


כך תוכל לסגור חשבון אדסנס :
1 התחברות (log) לחשבון אדסנס שלך
2 כנס להגדרות חשבון (Account Settings) באנגלית תפריט זה יופיע בצד שמאל
3 עכשיו עבר לסעיף "פרטי החשבון" Account Information
4 כאן אתה יכול לראות אפשרות "סטטוס חשבון"; חשבונך אמור לראות "פתוח" אליך, עכשיו לחץ על הקישור "בטל את החשבון".
5 מלא את הפרטים הנדרשים עלידי הצוות של גוגל אדסנס, לאחר קיום כל השלבים אתה אמור לקבל איימל אישור פעולה מצוות גוגל אדסנס.

המלצה מגוגל אומרת ששלב מוקדם לכל השלבים שלמעלה יהיה הורדת כל הפרסומת של האדסנס מאתרך - לא ממש הכרחי, הרה עם החלטת לסגור את חשבונך לבד בלי הנו נו של גוגל זה רק בגלל רווחים קטנים מדי או שיש לך תוכנית שיתופים אחרת שנראת יותר טוב, אז למה לעבוד קשה.

מה קורה אם החלטת לסגור חשבון אדסנס ועדין יש לך יתרה זכות בחשבון?
כל יתרה מעל לעשרה דולרים שתשאר אחרי קבלת אישור הסגירה חשבון אדסנס עלידי גוגל, תשלח אליך אחרי תשעים יום מסוף החודש בו ביקשת לסגור את חשבון אדסנס שלך, יתרה פחות מעשרה דולר לא תישלח אליך.

שים לב, לאחר סגירת החשבון של אדסנס לא תוכל לבקש להתחבר מחדש לאדסנס מאותו איימל שאיתו היה לך את חשבון אדסנס שלך, אם תרצה לחזור תוכנית שיתופים של גוגל תוכל לעשות זאת עם חשבון איימל גוגל חדש.

אליך לזכור שבאמת אין תוכנית שיתופים טובה יותר משל גוגל, ואולי הכי טוב פשוט לעשות "החזק" לכסף ולחכות עד שיהיה לך סכום רציני.

No comments:

Post a Comment