Sunday, September 16, 2012

אדסנס זאת לא באמת הכנסה פסיבית

ראית את כל סיפורי הצלחה, כולנו. אני עשיתי כמות X של דולרים עם גוגל אדסנס, והכנסה פסיבית. לא נכון. גוגל אדסנס ,מצריכה עבודה כמו כל יצרת הכנסה אחרת, ולא רק הכנסה פסיבית. כמו בכל סוג אחר של הכנסה, צריך גם לעבוד עם גוגל אדסנס, והרבה ממנו.

תוכן

אם אין לך תוכן איכותי, לא עומד להוציא בתנועה. אם יעשה זאת, שלא בצדק למשוך תנועה, לא יחזור. מה שאתה צריך לעשות כסף דרך כל הכנסות מפרסום שירות הוא לקבל תוכן איכותי כדי לשמור על מבקרים חוזרים כל זמן מחפשים מידע נוסף ואת המיקום החדש שלך.

מיקום מודעה

מיקום מודעה הוא מאוד חשוב. אתה צריך לחשוב בזהירות על המיקום של המודעות שלך. אתה לא יכול לברוח מהתוכן שלו, לעומת זאת, המקום בו אנשים יכולים להיות נמשכים אליו וללחוץ כדי לקבל יותר מידע על מה שעומד מאחורי המודעה. זו הדרך לעשות כסף, קליקים.


שמירה על תוכן טרי

מפתח נוסף ליצירת הכנסות באמצעות מערכת פרסום המבוססת על כך, הוא לשמור על התוכן טרי. תן לקוראים שלך פיסת מידע חדשה על בסיס קבוע. אם אתה לא נותן להם מידע חדש, הם יחפשו במקום אחר כדי לספק את האינטרסים שלהם.

עבודה קשה

כמו בכל עבודה אחרת, אתה צריך לעבוד קשה. זה לא קל להשיג הרבה רעיונות עליו תוכל לכתוב ולהפיץ תוכן איכותי כל הזמן, אבל הכרחי אם אתה רוצה לעשות הרבה כסף. ללא זרימה קבועה של תוכן, תבין הרבה נופלים בהרבה בפרק זמן קצר,אבל עם תתמיד לעבוד עם גוגל אדסנס גם ברגעים הקשים אין ספק שתתוגמל כראוי בעתיד.

No comments:

Post a Comment